Zorg

Volledig zorgpakket

Het team van Boarnsterhim State biedt een volledige pakket aan zorg, zoals dagelijkse lichaamsverzorging, begeleiding en ook intensieve zorg en verpleging. Het zorgteam bestaat uit deskundige en betrokken verzorgenden IG, verpleegkundigen en begeleiders maatschappelijke zorg die vanuit dienstbaarheid zorg verlenen. Aan Boarnsterhim State is een vast (huis)artsenteam verbonden, evenals fysiotherapeuten en een GZ-psycholoog. Voor specifieke vragen kan de deskundigheid van overige disciplines worden aangevraagd door middel van consultatie. Wij bieden bewoners en gasten, ook bij een toenemende zorgvraag, een thuis tot aan het levenseinde. Dit betekent onder meer dat wij ons actief inzetten om ziekenhuisopnamen te verkorten en te voorkomen.

Exclusiecriteria

Boarnsterhim State biedt aan zorgbehoevende ouderen een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen. Het zorgteam van Boarnsterhim State kan alle vormen van verzorging en verpleging bieden, zowel (intensieve) somatische zorg als (intensieve) psychogeriatrische zorg. Personen met actief en excessief middelen gebruik en personen die zich actief onttrekken aan de aangeboden zorg kunnen wij helaas geen thuis bieden.

We werken volgens de kwaliteitsnorm van Valuas Zorg B.V.


Neem contact met ons op