Zorg

 

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg die wordt verleend in de laatste fase van het leven van iemand die niet meer beter kan worden. Dit wordt ook wel Hospicezorg genoemd. Het gaat om de totale zorg (van lichaam en geest), ook voor de naasten, met als doel een comfortabel ziekte- en sterfbed.

Het zorgteam van Boarnsterhim State is gekwalificeerd om palliatieve zorg te verlenen. Deze zorg kunnen we, behalve aan onze eigen bewoners, ook verlenen aan mensen die niet bij ons wonen. We hebben voor dit doel speciale kamers ingericht.

Daarmee komen we tegemoet aan een groeiende behoefte aan terminale zorg in Nederland. Want al zouden de meeste mensen in de laatste fase van hun leven het liefst thuis in hun eigen omgeving willen zijn, is dat soms door allerlei omstandigheden niet mogelijk of wenselijk.

Voor meer informatie omtrent ons hospice, neem contact op via het contactformulier of bel ons.

Meer over onze vormen van zorg


Neem contact met ons op