Onze visie, missie en benadering

In Boarnsterhim State denken we vanuit de mogelijkheden van de bewoners, rekening houdend met hun beperkingen. Alles is erop gericht om er, samen met u, voor te zorgen dat u zo weinig mogelijk zelfstandigheid hoeft in te leveren en zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden zoals u gewend bent.
U kunt in Boarnsterhim State op comfortabele wijze wonen in een warme, vertrouwde omgeving met zorg en service die is toegesneden op uw wensen en behoeften.

Onze Visie

Als basis voor onze visie geldt het respect, de waarde en de zorg die ieder individueel persoon verdient. Onze benadering is gericht op het creëren van een woonzorgomgeving voor ouderen waarbij de waardigheid van het individu centraal staat. Zowel ouderen met lichamelijke ongemakken als met (beginnende) geheugenproblematiek zijn bij ons van harte welkom.

Essentiële en veelal onderscheidende kenmerken van onze benadering zijn: toewijding, respect, verantwoordelijkheid, attentie en alertheid, empathie, deskundig, sociaal bewogen en maatschappelijk verantwoord.

Onze Missie

Wij bieden onze bewoners een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij liefdevolle aandacht en hoogwaardige zorg ontvangen. Wij streven er naar dat het onze bewoners en gasten aan niks ontbreekt.

Onze benadering

Bij de inrichting van de zorg en de wijze waarop in Boarnsterhim State de bewoners worden bediend, staat het individu centraal. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt dat een bewoner in Boarnsterhim State zoveel mogelijk het leven moet kunnen leiden als hij of zij gewend is.

Onze zorg- en servicemedewerkers staan te allen tijde klaar om de best mogelijke zorg en de hoogst mogelijke service te verlenen.

Wij hanteren daarnaast de volgende principes:

  • De bewoner, de familie en het team bepalen samen de dagelijkse gang van zaken.
  • De bewoner behoudt zo veel mogelijk de regie en inrichting over het eigen leven.
  • Familie is altijd welkom om mee te eten, te overnachten en mee te helpen in de zorg.
  • De bewoners kunnen zich veilig en behaaglijk voelen (nabijheid, vertrouwdheid, herkenbaarheid), dankzij sociale contacten en ondersteuning.
  • De medewerkers vormen een geïntegreerd onderdeel van een normaal huishouden.
  • De medewerkers zijn “op bezoek” bij de bewoner, in plaats van andersom.