Zorg

 

Dementiezorg

Ondanks de inzet van naasten kan het moment aanbreken dat de volledige verzorging voor iemand met geheugenproblemen of dementie thuis niet meer wenselijk is. Dan is het prettig om te weten dat Boarnsterhim State de expertise in huis heeft en diverse mogelijkheden biedt voor verblijf en wonen in een kleinschalige omgeving voor mensen met een vorm van dementie. Boarnsterhim State biedt een veilige, vertrouwde plek waar goede kwalitatieve zorg en begeleiding laagdrempelig aanwezig is: menselijk, sociaal, zo gewoon mogelijk en met veel aandacht voor kwaliteit van leven. Alles is aanwezig; professionele medewerkers die zorgen voor rust, aandacht, overzicht, voorspelbaarheid in een laagdrempelige sociale en huiselijke omgeving. Boarnsterhim State is een plek waar mensen met geheugenproblemen zich prettig voelen. ‘Gewoon, als thuis.’