Over Boarnsterhim State

Welkom op de website van Boarnsterhim State, een sinds 2012 in Aldeboarn gevestigde, particuliere kleinschalige woon zorgvoorziening voor oudere mensen die het plezierig vinden om in een prachtige omgeving te wonen en te worden verzorgd.


Lees meer over onze filosofie 

“Ruimte voor Zorg


Vraag hier uw informatiepakket aan

Boarnsterhim State biedt aan zorgbehoevende ouderen een comfortabele, veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen.
In Boarnsterhim State wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het eten en wij stellen ons ten doel om onze bewoners het aan niets te laten ontbreken.

Naast de mogelijkheid voor vaste bewoning zijn er bij Boarnsterhim State ook mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). Onze gasten kunnen terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg of zorg in aansluiting op een ziekenhuisopname om aan te sterken of te herstellen.

Tevens is het mogelijk om in Boarnsterhim State te revalideren onder professionele begeleiding. Bovendien bieden wij palliatieve terminale zorg onder behoedzaam toezicht en zonder restrictie in verblijfsduur.
‘Wij bieden een thuissituatie aan ouderen die (tijdelijk) niet in de eigen woonomgeving kunnen verblijven.’

Boarnsterhim State wil bewoners een thuisgevoel geven, ze laten genieten van elke dag, contact houden met familie en vrienden en hen ook uitstekende zorg bieden. Zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat wensen.